Fri telefon

Værdien af fri telefon er i 2003 uændret 3.000 kroner, eller 250 kroner pr. måned, dog maksimalt den faktiske telefonudgift. 
Værdien er B-indkomst, d.v.s. der skal ikke indeholdes A-skat i beløbet, men værdien skal oplyses på lønoplysningssedlen. 


Lønmodtageren skal selv indtægtsføre beløbet på selvangivelsen. 

Betaler lønmodtageren selv en del af telefonudgiften, skal denne egenbetaling fragå i værdien af fri telefon før beskatning. 
Værdien er uændret 3.000 kroner, selvom lønmodtageren ud over telefon i hjemmet også har mobiltelefon og evt. telefon i fritidshus til rådighed.

Fri telefon i forbindelse med en datatransmissionsforbindelse, der giver adgang til arbejdsgiverens netværk, er skattefri.