Kørselsgodtgørelse

Kørselsgodtgørelse for kørsel for arbejdsgiveren i sin private bil er:

 

2012

2013

indtil 20.000 km

3,80 kr.

3,82 kr.

over 20.000 km

2,10 kr.

2,13 kr.

Satserne benævnes populært kørselsgodtgørelse efter statens takster, og godtgørelsen er skattefri for modtageren, når den beregnes efter disse satser.


For at arbejdsgiveren kan udbetales skattefri kørselsgodtgørelse skal modtageren aflevere en kørselsrapport, der mindst skal indeholde disse oplysninger:

  1. Navn, adresse og CPR nr. for modtageren
  2. Dato for kørslen
  3. Kørselens startsted, slutsted og evt. punkter på ruten
  4. Formålet med kørselen
  5. Turens længde i km.
  6. Hvilken sats, der anvendes
  7. Beregning af kørselsgodtgørelsen
  8. Underskrift