Omkostningsgodtgørelse

Når man har påklaget en indkomstansættelse til skatteankenævnet, landsskatteretten eller en højere myndighed eller domstol, har man ret til helt eller delvist at få dækket sine omkostninger til sagkyndig assistance f.eks. revisor og advokat. Dette gælder uanset, om man vinder eller taber sagen mod skattemyndighederne.

Der gives under alle omstændigheder 50% dækning, og vinder man sagen helt eller i væsentlig grad, får man dækket sine omkostninger til assistancen 100%.
Der gives ikke dækning for tabt arbejdsfortjeneste eller lignende for den, der klager.