Småanskaffelser

Driftsmidler, inventar og lign., der ikke er en del af en et større driftsmiddel, og som koster under et vist beløb, der reguleres årligt, kan afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret.

 

2013

Anskaffelsessum excl. moms

12.300 kr.

Hvis den normale driftsmiddelsaldo efter tillæg af tilgang og reduktion af afgang kommer ned under disse beløbsgrænser, kan driftsmiddelsaldoen ligeledes restafskrives.